KURULLAR

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. H. Hulusi ACAR

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. H. Hulusi ACAR

Dr. Öğr. Üyesi T. Aykan KEPEKLİ

Dr. Öğr. Üyesi Aliye KAŞARCI HAKAN

Dr. Öğr. Üyesi Tolga BARIŞIK

Dr. Öğr. Üyesi Beyrul CANBAZ

Arş. Gör. Hilal BİDERCİ

Arş. Gör. Ahmet Mert AYDIN

Uzm. Elif BAYHATUN

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Hulusi ACAR İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin KÜÇÜK İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Fuat GÜNERİ Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Selçuk ÇEBİ Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih YILMAZ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Himmet KARAMAN İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan YAVAŞOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncer DİLİK İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin YAVAŞOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi T. Aykan KEPEKLİ İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Beyrul CANBAZ İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tolga BARIŞIK İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aliye KAŞARCI HAKAN İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İnanç TAŞ Bursa Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÜÇÜNCÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. (MD) Aşkın KOÇ İBB İSG Şube Müdürlüğü

Dr. (MD) Hakan YILMAZTÜRK İBB Sağlık Daire Başkanlığı Hıfzısıha Birimi

Dr. Mehmet ÖZDEMİR Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Merve KARAMUSTAFA İBB İSG Şube Müdürlüğü