T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ I. Yeni Yüzyıl İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

ÖNEMLİ TARİHLER

Sözel Bildiri Özeti ve Poster Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 10 Mayıs 2024

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 17 Mayıs 2024

Bilimsel Programın Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2024

2024
04-05
HAZİRAN

Sempozyum Çevrimiçi Yapılacaktır

Değerli Katılımcılar; İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri,

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü olarak düzenlediğimiz “Yeni Yüzyıl İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” serisinin ilkinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. İçinde bulunduğumuz yüzyılda Sağlık ve Güvenlik konuları, gerek iş hayatında ve hatta meslek hayatı dışında günlük yaşantımızda dahi önemini, etkisi büyük çeşitli olaylarla göstermektedir. Geçtiğimiz senelerde dünya genelinde yaşadığımız COVID; Sakarya ve Beyrut Patlamaları gibi ülkemiz ve çevresinde gerçekleşen Büyük Endüstriyel Kazalar bunlara birer örnektir. Teknolojik olarak ve dolaylı olarak riskler açısından da hızla değişen dünyamızda tüm bu konularda uzman görüşlerini bir araya getirerek iyi uygulama örneklerinin ve mantığa uygun eylem yol haritalarının meydana getirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir.

Üniversitemizde ilkini gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumumuzda amacımız gerek ülkemiz gerek dünya için İş Sağlığı ve Güvenliği konularında önemli konularda yenilikçi bilgilerin konu ile ilgili akademisyenler, uzmanlar arasında ve kamuoyu ile paylaşımına katkı sağlamak ve ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin genel olarak ilerlemesine katkı sağlamaktır. Bu sempozyum kapsamında ele alacağımız bilimsel içeriklerin ülkemize ve bilim camiasına faydalı olmasını temenni ederim.

Prof. Dr. H. Hulusi ACAR

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. H. Hulusi ACAR